Ulusal Strateji Belgeleri

Anasayfa Ulusal Strateji Belgeleri

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023)

Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2016)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 İl Durum Raporu (2012)

Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi (2006)

İl İl Dış Ticaret Potansiyeli (2011)

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı (2009-2015)

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (2009)

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)

Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013)

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016)

Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014)

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji belgesi (2012)

Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2011-2014)

Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)

Türkiye 2023 Turizm Stratejisi (2007)

Türkiye 2023 Ulaşım ve İletişim Stratejisi (2011-2023)

Türkiye Çevre Durum Raporu (2011)

Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporu (2012)

Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2020)

Türkiye Organik Tarım Stratejik Raporu (2012-2016)

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2011-2014)

Türkiye´de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı (2007-2012)

Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016)

Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı (2012-2023)

Ulusal Enerji Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi (2011)

Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi (2011)

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2007-2013)