Edirne

Anasayfa Trakya Edirne

Antik Yunan döneminden Romalılara ve Osmanlılara kadar birçok medeniyete başkentlik yapmış olan Edirne, bazı tarihçilere göre de en çok ele geçirilmeye çalışılan stratejik şehirdir. Ayrıca İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in doğum yeridir.
 

Peki, birçok medeniyetin geliştiği ve devletlerin ele geçirmeye çalıştığı Edirne, neden çok değerli? Edirne, göç eden medeniyetlerin zorunlu coğrafi geçiş noktalarından birisi olmanın yanı sıra; verimli tarım arazileri, su kaynakları ve diğer doğal kaynakları ile bir çekim merkezidir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan ve kısmen Edirne'de halen yaşayan tarih ve kültürü (saray mutfağının devamı olan yiyeceklerin halen üretiliyor olması, 1362'den bu yana yapılmaya devam eden yağlı güreşler bunun en büyük kanıtlarıdır.) Edirne'nin değerini artıran öğelerdir.
 

Edirne, tarihi ve kültürel varlıkları ile bir turizm şehri; geniş verimli tarıma müsait alanları ile de bir tarım şehridir. Edirne'de bir adet OSB bulunmasına rağmen; burada doluluk oranı oldukça düşüktür. Tarıma dayalı sanayi ve özellikle gıda sanayinin şehir sanayisinde önemli bir yeri vardır.
 

Edirne turizm konusunda önemli avantajlara sahiptir. Örneğin Edirne, Bölgede en fazla turist çeken yerleşim yeridir. Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarına sahip, eski bir Osmanlı başkenti, dünyanın en eski spor organizasyonlardan birisi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve saray mutfağından kalan yiyecekleri ile eşsiz bir turizm kentidir. Saray dâhil olmak üzere, birçok tarihi alanın hala toprak altında olması ve şehrin turizm konusunda rakiplerine göre ulusal ve uluslararası düzeyde daha az tanınması gibi temel sorunlarının giderilmesi, turizm potansiyelinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
 

Edirne'de sağlık müzesi gibi Türkiye'de en çok ziyaretçi alan, başarılı bir turizm uygulaması örneği bulunmaktadır. Edirne'nin son dönemde, istanbul'un bir tarih ve kültür şehri olarak yapılmasına ilişkin çalışmaların benzerini hak ettiği bir gerçektir. Edirne, en az İstanbul kadar önemli tarihi ve kültürel değerlere sahiptir.


Edirne'de tarımsal üretim, Trakya'daki ortalama tarım yapısıyla benzeşmektedir. Buğday ve ayçiçeği en fazla üretilen ürünler arasında bulunmaktadır. Bunların yanı sıra diğer iki ilden farklı olarak, sulak tarım arazilerine sahip ipsala ve çevresinde yoğun bir çeltik ekimi bulunmaktadır. Havsa ilçesinde ve civarında meyvecilikle uğraşan bir grup çiftçi bulunmaktadır; ancak Trakya'da üretilen meyve ve sebze miktarı, toplam tarımsal üretimin %5'inden daha azdır. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin, toplam il gelirinin üçte birini oluşturması ve bunun göreceli olarak yüksek bir oran olması, Edirne İçin tarımın önemini vurgulamaktadır.


Edirne'de tüm Trakya genelinde olduğu üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan göç edenlerin yoğun olarak yaşadığı bir ildir. Trakya Üniversitesi -Bölgenin en eski üniversitesi- demografik yapıya önemli bir renklilik kazandırmaktadır.
 

Saros´un Başkenti EnezEdirne´de Bir Ova Şehri HavsaMeriç ile Çeltiğin Buluştuğu Yer İpsalaTrakya´nın İlçe İzdüşümü KeşanMeriç Nehri´nin Suladığı Şehir MeriçDört Tepeli Şehir SüloğluDünyanın En Uzun Taş Köprüsüne Sahip Şehir Uzunköprü