Beşeri Kaynaklar

Anasayfa Özel İhtisas Komisyonları Beşeri Kaynaklar

Beşeri Kaynakları

Trakya bölgemiz doğası, geniş tarım alanları ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden bir tanesidir. 1980’li yıllarda kırsal kesimde yaşayan nüfus yoğun iken son 30 yıl içindeki gelişmeler sonucunda kırsal kesimden sanayi bölgelerine doğru bölge içinden ve bölge dışından bir göç hareketi oluşmuştur. Köylerimizdeki genç nüfus neredeyse yok denecek seviyeye gelmiş ve sanayi bölgelerindeki niteliksiz işçi sayısı önemli bir artış göstermiştir. Bu konuda insan kaynaklarımızın daha nitelikli çalışanlar haline getirilmeleri için çalışmaların yapılması gerekmektedir.
 

Tarım alanlarında ortaya çıkan mülkiyetin el değiştirmesi ile birlikte tarımda çalışan kesimin büyük bir kısmının toprakla olan ilişkisi kesilmiştir. Yeni bir tarımsal üretim yapısı insan kaynaklarının bu duruma uyum sağlaması ihtiyacını doğurmuştur.
 

Bölgemizde tarımsal üretimin verimli olarak yapılması için ve sanayi bölgesindeki işletmelerin ihtiyaç duydukları alanlarda insan kaynaklarının yetiştirilmesi gerekmektedir.
 

İnsan kaynaklarının diğer yönü ise sosyal konulardır. Yer ya da sektör değiştiren insanlarımızın yeni yerlerine ya da işlerine uyum sağlamaları için gerekli destek mekanizmalarının oluşturulması ve önlemlerin alınması gereklidir. Hızla büyüyen sanayi bölgemizdeki yerleşim yerlerinin daha kalabalık nüfusu kaldırabilecek altyapıya sahip olmaları sağlanmalıdır.  
 

Bu ana başlık altında temel olarak aşağıda belirtilen alt başlıkları çalışmalar süresince tartışılmaktadır.

-İstihdam ve İşgücü Piyasası

-Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi İçin Nitelikli Çalışanların Yetiştirilmesi

-Turizm Potansiyeli Olan Bölgemizde Bu Sektörde Hizmet Verecek İnsan Kaynaklarının Yetiştirilmesi

-Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İşletmelerimizin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda İnsan Kaynaklarının Yetiştirilmesi

-Eğitim Kurumlarının Kapasitelerinin Bölge İhtiyaçlarının Bölge İhtiyaçları Doğrultusunda Geliştirilmesi

-Kırsal Kesimde Yaşlanma

-Formal ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi

-Göç

 

Komisyon Raportörü: Öğr. Gör. Oğuz BAŞOL

Komisyon Moderatörü: Uzm. Nazlı Deniz TÜRKER

 

  “BEŞERİ KAYNAKLAR ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONU RAPORU” 

Sıra No Adı Soyadı Kurumu
1 Abdulkadir EKEN Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 
2 Ahmet UZUN Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü
3 Ali ÇAKIR Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu
4 Ali Kemal KUTLU Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
5 Ali KOCAASLAN Mesleki Eğitim Merkezi
6 Alpay HEKİMLER Namık Kemal Üniversitesi
7 Arif GÜLLER  Tekirdağ Devlet Hastanesi
8 Asım UYGUNER Edirne İl Genel Meclisi
9 Ayhan GÖRMÜŞ Namık Kemal Üniversitesi
10 Dilek ÇETİN ÇİVİ Lüleburgaz Belediyesi
11 Halim DOĞRUSÖZ Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
12 Hüseyin GÜLCÜ Hema Endüstri A.Ş.
13 İbrahim GÖNÜL Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü
14 İbrahim KARAGÖZ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
15 Lütfü ŞİMŞEK Namık Kemal Üniversitesi
16 Mustafa ŞİMŞEK Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı
17 Muzaffer DOĞAN Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi
18 Osman DAL  Edirne İl Emniyet Müdürlüğü 
19 Önder ATİK  Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
20 Rüveyda ÖZTÜRK Kırklareli Üniversitesi
21 Salih SALTIKOĞLU Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
22 Semra EYVAZ Tekirdağ Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü
23 Sevtap ENGİN Keşan Uğur Dershanesi
24 Üzeyir SOYSEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

 

 

 

  TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONLARI EL KİTABI” 


Toplantı Tarihleri:

1. Toplantı

2.Toplantı

25-26 Şubat 2013

18-19 Mart 2013