Özel İhtisas Komisyonları

Anasayfa Özel İhtisas Komisyonları

Özel İhtisas Komisyonları

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında TR21 Trakya Bölgesi kalkınma sürecinin; iktisadi, sosyal, kültürel ve çevresel politikaların genel çerçevesini oluşturacak TR21 Trakya Bölge Planı (2014-2023), Ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı yerel düzeyde ise Ajansımız koordinasyonunda hazırlanmaktadır.
 

Bölgesel kalkınmada kılavuz işlevi görecek olan TR21 Trakya Bölge Planı’nın temel gayesi, Bölge kaynaklarının kalkınmaya ve refah düzeyinin arttırılmasına hizmet etmesidir. Bir başka deyişle, Plan ile TR21 Trakya Bölgesinin geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair tasavvur ortaya konacaktır.
 

Bu itibarla Planın hazırlık aşamalarında bölgenin her kesiminden yerel aktörlerin görüşlerinin alınarak, ihtiyaçların tespiti ve bunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi, bölgede kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortak çalışma kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan Trakya Kalkınma Ajansının temel önceliklerindendir.
 

Planın hazırlık sürecinde oluşturulacak olan Özel İhtisas Komisyonları katılımcılık ilkeleri çerçevesinde Plan’a girdi sağlayacak olan politika ve öncelikler seti sunan çalışmalar yürüteceklerdir. Planın ortaya çıkarılmasında komisyonlara büyük görev düşmektedir.