Yönetişim ve Sivil Toplum

Anasayfa Özel İhtisas Komisyonları Yönetişim ve Sivil Toplum

Yönetişim ve Sivil Toplum


Türkiye ekonomik gelişme konusunda önemli bir seviyeye gelmiş ve yereldeki insanların daha fazla söz hakkı olacağı bir yönetim sistemine geçme konusunda bir anlayış gelişmeye başlamıştır. Sosyal medyanın gelişimi ile insanlarımızın daha kolay şekilde seslerini duyurabiliyor haline gelmeleri sonucunda birçok önemli konu büyük kitleler tarafından çok yönlü tartışılır hale gelmiştir. Sivil toplum kuruluşlarımız ve basın kuruluşlarımız bu değişimlerle birlikte önemli derecede güç kazanma potansiyeline sahip olmuşlardır.
 

Günümüze kadar merkezi planlama ile gelmiş olan Türkiye, bugünden sonra yereldeki aktörlerin de karar alma süreçlerine girecekleri ve alınan kararların uygulanması ve uygulamaların denetlenmesinde görev alacakları bir sistem oluşmaya başlamıştır. Yönetişim konusunda kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz tüm duyu organlarını açarak aktif dinleme yöntemleri geliştirme çabası içindedirler.
 

Yönetişim konusundaki en önemli risk ise çok taraflı olarak konuların tartışılacağı bir platformda karar alma süreçlerinin gecikmesi ya da karar alamama durumunun ortaya çıkmasıdır. Bilindiği üzere uygulamaların karar alınması sürecinde farklı çıkar grupların bir konsensus üzerinde anlaşmaları gerekmektedir ve bu konsensusun sağlanmasının herhangi bir garantisi bulunmamaktadır.
 

Yönetişim konusundaki diğer önemli bir risk ise karar alma süreçlerinde tüm bölgesel aktörlerin adil oranda söz hakkı sahibi olmalarının sağlanamayabilmesidir. Paydaşların karar alma sürecinden istenilmeyerek de olsa dışlanması, o kararların uygulanması sürecinde  dışlanan faktörlerin karara sahip çıkmamaları nedeni ile uygulamaların sekteye uğrayabilme ihtimalidir.
 

Bu komisyonda yukarıda belirtilen temel hususları aşağıda belirtilen alt başlıklar göz önünde bulundurularak tartışılmaktadır.

-Sivil Toplum Örgütlerinin Yapısı

-Kamunun Karar Alma Süreçlerinde Katılımcılık

-Kurumlar Arası Koordinasyon

-Kamu-STK İşbirlikleri.


Komisyon Raportörü:
Öğr. Gör. Şerife KUZGUN

Komisyon Moderatörü: Uzm. Yetkin ÖZER

 

  YÖNETİŞİM VE SİVİL TOPLUM ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONU RAPORU” 
Sıra No Adı Soyadı Kurumu
1 Alaeddin İKİCAN Kırklareli Valiliği-İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
2 Ali YILMAZ Tekirdağ Belediyesi
3 Arif UZUNOĞLU TS.D. Kırklareli Şubesi
4 Atıf MUTLU Çorlu Çevre Gönüllüleri Derneği
5 Ayşe DOL Tüketiciler Derneği TUDER
6 Ayşe Gülçin ERAL Tekirdağ Kent Konseyi
7 Bayram BAŞELMA  Tekirdağ Belediyesi
8 Berna TANYOLAÇ Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
9 Canan KIYIER Çorlu Kent Konseyi
10 Cemile ÖZEKER Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şubesi
11 Fatma Füsun UYSAL Namık Kemal Üniversitesi
12 Hüseyin KAHRAMAN Tüketici Hakları Derneği
13 İbrahim YILMAZ Tekirdağ İl Genel Meclisi
14 İsa MEMİÇ İl Dernekler Müdürlüğü
15 Kadir ALKAN Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği
16 Kıvılcım Ozan GÜRBÜZ Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı
17 Melek Mukaddes ESMER Hayrabolu Kent Konseyi
18 Mustafa KAHRAMAN Tekirdağ Berberler Odası
19 Mücahit GÜZEY İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi
20 Nasip ERGÜN  Tekirdağ Valiliği Mahalli İdareler Müdürü
21 Nasrullah ŞİMŞEK Milli Türk Talebe Birliği
22 Necla DEV Keşan Ticaret Odası
23 Orhan DOĞAN Sonhaber Gazetesi-Trakya Gazeteciler Derneği
24 Sabahattin KARAMAN Edirne İl Genel Meclis Üyesi
25 Sadri Şeref ÖZEL Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü
26 Seda KAPLAN Lüleburgaz Belediyesi
27 Seden Özen ERGİN Lüleburgaz Belediyesi
28 Serdar İYİİZ Edirne Fotoğraf Sanatçıları Derneği
29 Serpil YENİÇERİOĞLU Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı
30 Şaban CANAZ Lüleburgaz İş Adamları  Derneği LİAD
31 Şevki Ülker İl dernekler müdürlüğü
32 Ziver Zikri DEMİREL Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


 

  TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONLARI EL KİTABI” 


Toplantı Tarihleri:

1. Toplantı

2.Toplantı

18-19 Şubat 2013

11-12 Mart 2013