Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk

Anasayfa Özel İhtisas Komisyonları Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk

Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk


Türkiye ekonomisi son dönemde önemli bir gelişme göstererek dünya ekonomileri sıralamasında üst sıralara gelmiştir ve gelecek dönemdeki hedefimiz büyük ekonomiler sıralamasında ilk on arasında yer almaktır. Ancak toplam gelir seviyesi yükseliyor olmasına rağmen bu zenginliğin toplumun tüm kesimlerine adil olarak dağıtılması ile refah düzeyimizin arttırılması sorunu ile karşı karşıya bulunmaktayız. Toplumumuzda belirli bir eğitim düzeyine sahip ve üst düzey iş imkânlarına erişebilen bir kesim olmasına rağmen bazı dezavantajlı grupların hala bu imkânlardan yoksun oldukları bilinmektedir. Dezavantajlı gruplar içinde sayılan engellilerimiz, Romanlarımız ve kadınlarımızın durumlarının iyileştirilmesine yönelik bazı uygulamalar merkezi hükümete bağlı birimler ve yerel yönetimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamaların en iyi örnekler ve uygulama sonuçları göz önüne alınarak geliştirilmesi gerekmektedir.
 

Dezavantajlı grup olarak sayılmayan, kırsal kesimden koparak kent merkezlerine göç eden insanlarımızın yaşam standartlarının istenilen düzeyde olmadığı gözlemlenmektedir. Ayrıca hala kırsal bölgelerde yaşayan halkımızın temel altyapı eksiklikleri ve bazı kamusal hizmetlere erişimdeki sorunlar nedeni ile refah seviyelerinin istenilen düzeyde olmadıkları gözlemlenmektedir.
 

Yoksunluklarla yaşamanın getirdiği en önemli maliyeti yoksulluk olmaktadır. Belirli niteliklere sahip olmayan ya da olamayan insanlarımız iş piyasalarındaki iş fırsatlarına ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Yoksullukla mücadelede kullanılacak yöntemlerin dizayn edilmesi büyük önem arz etmektedir. Yoksullukla mücadelede dünya genelinde başarılı olmuş örneklerin birebir uygulanması başarıyı garanti etmeyecektir. Bölgemizdeki insanların karakteristiklerine uygun modellerin dizayn edilmesi ve yaparak öğrenme modeli ile uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.
 

Bu komisyonda temel olarak aşağıda belirtilen alt başlıklar ele alınmaktadır.

-Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

-Sosyal Hizmet ve Yardımlar Sistemi

-Dezavantajlı Gruplarda Yoksunluk ve Yoksullukla Mücadele

-Kırsal Alanlarda Yaşayan İnsanlarımızın Kamu Hizmetlerine Erişiminin Kolaylaştırılması

-Sanayi Bölgelerinde Yaşayan İnsanlar için Sosyal ve Fiziki Altyapıların Geliştirilmesi

-Herkesin Girişimci Olabilmesi için Fırsatların Sağlanması

-İş Piyasalarına Erişimin Kolaylaştırılması

-İnsanlarımızın Nitelik Kazanmasını Sağlayıcı Uygulamaların Geliştirilmesi

-Çocuklarımıza Daha İyi Eğitim ve Gelişim Koşullarının Sağlanması

-Gençlerimize Kendilerini Geliştirebileceklerini Sağlayacak Mesleki, Kültürel ve Sportif Olanakların Geliştirilmesi

-Yaşlılar için Daha İyi Yaşam Koşullarının Oluşturulması

-Toplumsal Cinsiyet Konusunda Bilinç Düzeyinin Arttırılması

-Özürlülere Sunulan Hizmetlerin Etkinleştirilmesi.

 

Komisyon Raportörü: Öğr. Gör. Yeşim CAN

Komisyon Moderatörü: Uzm. Nazlı Deniz TÜRKER

 

  SOSYAL HİZMETLER VE YOKSULLUK ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONU RAPORU” 
Sıra No Adı Soyadı Kurumu
1 Ayhan KARADAĞ 2.Beyazıd Özel Eğitim Uygulama Merkezi
2 Ayşegül Özdemir TOPALOĞLU Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksek Okulu
3 Bahattin ULUSOY Edirne Roman Derneği
4 Cengiz GÜLTEKİN Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği
5 Çiğdem KONCAGÜL Tekirdağ İl Genel Meclisi
6 Dilek KAYNAK Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği
7 Emine AHMETOĞLU Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
8 Göksel CANDAR 2.Beyazıd Özel Eğitim Uygulama Merkezi
9 Hamza ÖKSÜZ İl Sağlık Müdürlüğü
10 Hayrettin KARBUZ Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
11 Hilal Liliyar ÇETİNTAŞ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
12 Hülya YUNAK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
13 Işıl Tüzün ARPACIOĞLU Kırklareli Üniversitesi 
14 İbrahim ALTUN Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Merkezi
15 İsmail YILMAZ Tekiridağ İl Özel İdaresi
16 Mehmet GEÇMİŞ Edirne İl Genel Meclisi
17 Melek AYGÜN Tekirdağ Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
18 Metin PEHLİVAN  Kırklareli Üniversitesi 
19 Murat YILDIZ Tekirdağ Belediye Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezi (TEKOMER)
20 Mübessel YOLALMAZ Edirne Bedensel Engellileri ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği
21 Nagehan GÜRKAYNAK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
22 Nasip ERGÜN Tekirdağ Valiliği Mahalli İdareler
23 Neşe ULUKOCA Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
24 Nilüfer DURMAZ Tekirdağ İl Genel Meclisi
25 Özge Tuçe GÖKALP Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO
26 Özlem KAYMAZ Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı
27 Rasim YILMAZ Namık Kemal Üniversitesi İİBF
28 Rukiye GÜNEŞ Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)
29 Serap KARA  2.Beyazıd Özel Eğitim Uygulama Merkezi
30 Tamer TAHMAZOĞLU Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
31 Zühal GÜR 2.Beyazıd Özel Eğitim Uygulama Merkezi


 

 

  TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONLARI EL KİTABI” 


 Toplantı Tarihleri:

1. Toplantı

2.Toplantı

21-22 Şubat 2013

14-15 Mart 2013