Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik

Anasayfa Özel İhtisas Komisyonları Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik

Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik


Trakya Bölgesinin güney kısmı önemli bir deprem tehditi altında bulunmaktadır. Meriç ve Ergene Nehirleri kenarlarında ise önemli sel baskınları yaşanmaktadır. Bunların haricinde yoğun yağmur ve kar yağışları bazı dönemlerde hayatı olumsuz etkilemektedir. Yaşanan doğal afetler insan yaşamını tehdit etmesinin yanı sıra şehir altyapılarını, yerleşim yerlerini ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilmektedir.
 

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerimizin afet ve acil eylem planları yakın dönemde coğrafi bilgi sistemleri temelli olarak güncelleme çalışmaları başlatılmıştır. Afet konusunda çalışan kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimiz bulunmaktadır. Bu kurumlar için bilgi altyapı eksikliklerin hızla giderilmesi ve planlama çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Kamu kurumlarındaki personel eksikliği ve diğer bazı sıkıntılar sivil toplum örgütlerinin ve gönüllü çalışanların desteği ile ortadan kaldırılması önem arz etmektedir.


Bu temel başlık altında çalışmalarını yürütecek olan komisyonda temel olarak aşağıda belirtilen alt başlıklar tartışılacaktır:

-Bölge’nin Afet Riskleri

-Risk Azaltma

-Afet Yönetimi.

-Afet Yönetiminde Bölgesel İşbirlikleri

-Kentsel Dönüşüm
 

Komisyon Raportörü: Prof. Dr. M. Hasan BODUROĞLU

Komisyon Moderatörü: Uzm. A. Taner AYDIN

 

  DOĞAL AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONU RAPORU”  

Sıra No Adı Soyadı Kurumu
1 Hasan BODUROĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
2 H. Ali YÜZER Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
3 Mehmet AL Edirne İl Genel Meclisi
4 Haşim SIĞINÇ Edirne Çevre ve Sehircilik İl Müdürlüğü
5 Kadir KILINÇ Kırklareli Üniversitesi
6 Zeki Ünal YÜMÜN Namık Kemal Üniversitesi
7 Çağrı DURHAN Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
8 Venüs ŞİMŞEK Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
9 A.Mehmet COŞKUN Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
10 Serkan UÇAR Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
11 Recep ÖZEL Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü
12 Mehmet ÇEVİK Trac Tekirdağ Şubesi
13 Kıvanç DOĞANOĞLU Zorlu Enerji
14 A.Handan DÖKMECİ Namık Kemal Üniversitesi
15 Serap GİRGİN Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
16 Hamit IŞIKALP Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü
17 Dilşad ERGİN Tekirdağ İl Özel İdare
18 Seydi Acar Tekirdağ AKUT
19 Gamze Varol SARAÇOĞLU Namık Kemal Üniversitesi
20 Yasemin ERKAN Edirne İl Orman Müdürlüğü
21 Murat KILIÇ Tekirdağ AKUT
22 Muhittin TORUK Tekirdağ İl Genel Meclisi
23 Rıfat SAĞLAM Kırklareli Üniversitesi
24 Beşir YÜKSEL Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
25 Şirin KAHRAMAN Tekirdağ Devlet Hastanesi
26 Erol KETENCİ Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü 

  TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONLARI EL KİTABI” 

Toplantı Tarihleri:

1. Toplantı

2.Toplantı

25-26 Şubat 2013

18-19 Mart 2013