Kırsal Kalkınma

Anasayfa Özel İhtisas Komisyonları Kırsal Kalkınma

Kırsal Kalkınma

Kırsal alanlarda yaşayan insanlarımızın refah düzeylerinin arttırılmasını anlatan kırsal kalkınma, coğrafyasının büyük bir bölümü kırsal alanlardan oluşan Trakya bölgemiz için önemli bir konudur. Kırsal alanların mekansal düzenlemeleri, kamu hizmetlerine erişimin sağlanması, kırsal alanlarda girişimciliğin önünün açılması ve geliştirilmesi, kırsal alanlardaki katı atık yönetimi, kanalizasyon ve içme suyunun sağlanması konuları kırsal alanda yaşayan insanların refah seviyelerini belirlemektedir.
 

Günümüzde kırsal alanlarımızdaki yetersizliklerden dolayı birçok insanımız kırsal alanda yaşayıp çalışmak yerine kent merkezlerine göç etmeyi tercih etmektedir. Bu durum bölgemizde yoğun olarak görülmektedir. Bunun altındaki temel neden olarak kırsal alanlarda sosyal yaşamın yeterince gelişmemiş olması, altyapı eksiklikleri ve kırsal alanda yapılacak bir işten elde edilecek gelirin istenen gelir düzeyinin altında bulunması olduğu gözlemlenmektedir.

 

Sanayilerin belirli bölgelerde yoğunlaşması ve hizmetler sektörünün de yine aynı bölgelerde yoğunlaşıyor olması ve kırsal alanlara hizmet götürülmemesi durumu görülmektedir. Bu noktada belki de bölgemizde kırsal alanları uydu kentler olarak düşünerek bir gelişim stratejisi geliştirilmesi önemlidir.

 

Kırsal kalkınma komisyonu temel olarak aşağıda belirtilen alt başlıklar üzerine tartışılmaktadır.


-Yenilikçi Hizmet Sunumu

-Tarım-Sanayi Entegrasyonu

-Kırsal Alanlarda Girişimciliğin Arttırılması

-Kırsal Alanlarda Yeni İş Alanlarının Arttırılması

-Kırsal Alanlarda Kamu Hizmetlerine Erişimi Daha Kolaylaştırıcı Uygulamaların Geliştirilmesi

-Kırsal Alanlarda Yaşayanların Sosyal İmkânlarının Geliştirilmesi

-Kırsal Alanlardaki Altyapı Eksikliklerinin Giderilmesi

-Modern Kırsal Alan Dizaynlarının Yapılması

-Kırsal Alanlarının Cazibesini Arttıracak Uygulamaların Geliştirilmesi

-Kırsalda İstihdam İmkânlarının Arttırılması

-Yaşanabilir Kırsal Alanlar.
 

Komisyon Raportörü: Yrd. Doç. Dr. Meltem Okur Dinçsoy

Komisyon Moderatörü: Uzm. Necmi GÜNDÜZ

 

  “KIRSAL KALKINMA ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONU RAPORU”  

Sıra No Adı Soyadı Kurumu
1 Turhan ÇİROZLAR Çirozlar Süt ve Süt Ürünleri
2 Fehmi AKSAL Aksal Süt ve Süt Ürünleri
3 Zafer UYGUN Edirne İl Sağlık Müdürlüğü
4 Ersin KAÇAR Malkara Ticaret Borsası
5 Muaffak ÖZDİR Ellez Bağcılık
6 Can GENERAL Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
7 Murat KOCAMAN Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
8 Ergün MUTLU Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
9 Şakir ADA Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği
10 Meltem DİNÇSOY Trakya Üniversitesi
11 Bülent KALPAKLIOĞLU Kalpak Tarım
12 Akın GÜRBÜZ TSO Şarap Kümelenmesi Projesi
13 Emre ORAL Palivor Çiftliği
14 Kadir SÜZME Edirne Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü
15 Vedat YAZICI Edirne Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü
16 Mehmet ERFA Edirne Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü
17 Koray DOĞRU Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü
18 E. Recep ERSOY Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
19 Gülay ÇAKIR Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu
20 Mehmet Ali KİRACI Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü
21 Erol ÖZKAN Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu
22 Aydın GÜREL Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi
23 H. Ali GÜLEÇ Trakya Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi
24 Selim SADIÇ İl Genel Meclisi
25 Salih ALAN Edirne İl Özel İdaresi
26 Zeki YILDIRIM Tarım Kredi Kooperatifi
27 Cüneyt SALT Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
28 Tahir DEMİREL Çamlıca Belediyesi

 

 

  TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI (2014-2023) ÖZEL İHTİSAS  KOMİSYONLARI EL KİTABI” 


 Toplantı Tarihleri:

1. Toplantı

2.Toplantı

21-22 Şubat 2013

14-15 Mart 2013