Trakya Sosyal Yapı ve Beşeri Sermaye Analizi Çalışmaları Başladı - 7.7.2011  

Trakya Sosyal Yapı ve Beşeri Sermaye Analizi Çalışmaları Başladı

Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Sosyal Yapı Analizi çalışması kapsamında ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile bölgenin sosyal yapısını ve insan kaynaklarını analiz ediyor. Bu amaçla sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesine yönelik başlatılan odak grup toplantıları Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ilinde gerçekleştirildi.
 

Sürdürülebilir olması için kalkınmanın ekonomik boyutu kadar sosyal yanına da dikkat çekmeyi hedefleyen Trakya Kalkınma Ajansı, sosyal yapı analizi ile eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda nüfusun hizmetlere erişimi konusundaki engelleri belirlemeye çalışıyor. Ajans, herkesin kaliteli hizmete erişiminin sağlanması amacıyla ilgili kurumların yol göstericiliğinde eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanında odak grup çalışmaları yapıyor. Sivil toplum ile dezavantajlı gruplar için sosyal içermeye yönelik analiz çalışmalarının da gerçekleştirildiği toplantıların ilk bölümü Mayıs ve Haziran ayları içerisinde gerçekleşti.
 

Bölgenin sosyal yapısının belirlenmesi ve insani gelişim düzeyinin iyileştirilmesine yönelik stratejilerin tespiti kapsamında Mayıs ayı sonu ve Haziran ayı başında Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda sağlık ve eğitim odak grup toplantıları düzenlendi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yapılan bu toplantıların akabinde beşeri sermaye temalı odak grup toplantısı 15 Haziran 2001 tarihinde Tekirdağ’da, dezavantajlı gruplar kapsamında kadınlar ve engellilere yönelik toplantılar ise sırasıyla 14 ve 22 Haziran tarihlerinde Edirne’de yapıldı.
 

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda gerçekleşen 10 odak grup toplantısına kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 120 temsilci katıldı. Bahsi geçen toplantıların Ekim ayına dek sürmesi ve elde edilen neticelerin Sosyal Yapı Analizi başlığında düzenlenecek tematik çalıştaylar sonrası raporlaştırılarak yılsonunda kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. 

DİĞER BAŞLIKLAR

İpsala Pirincinin Kalitesine GüveniyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki beşinci buluşma İpsala ilçesinde oldu. İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarında Sıra Malkara’daydıTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Malkaralılardaydı “Havsa’nın 22 Köyünden 16 Tanesinde 4 Yıldır Doğum Olmuyor”Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki dördüncü buluşma Havsa ilçesinde oldu. 18 Aralık Salı günü gerçekleştirile... Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Çorlulardaydı. Pınarhisarlılar, İlçe Merkezindeki Kamyon Trafiğinden rahatsızTRAKYAKA, İlçe Vizyon Çalıştaylarına Pınarhisar ile Devam Etti.