Trakya, 2014-2023 Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi. - 15.2.2013  

Trakya, 2014-2023 Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi.

TRAKYAKA, Trakya Bölgesi kalkınma sürecinin sosyal ve ekonomik çerçevesini oluşturacak TR21 Trakya Bölge Planı (2014-2023) hazırlıklarına Bölge Planı Vizyon Belirleme Toplantısı ile başladı.

Tekirdağ Ramada Otel’de yapılan toplantıya Tekirdağ, Edirne, Kırklareli’nden kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün yaptı. Konuşmasının başında toplantının önemine değinen Üstün şunları söyledi: “ Bölgesel kalkınmada kılavuz işlevi görecek olan TR21 Trakya Bölge Planı’nın temel gayesi, Bölge kaynaklarının kalkınmaya ve refah düzeyinin arttırılmasına hizmet etmesidir. Bir başka deyişle, Plan ile TR21 Trakya Bölgesinin geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair tasavvur ortaya konacaktır. 10 yıllık bir plan, bu kadar uzun süre uygulanacak bir Bölge Planı’nın hazırlanmasında katılımcılığı esas almamız gerekiyor. Bugün burada Kalkınma Kurulu üyelerimiz, üniversitelerimizden değerli akademisyenlerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşu üyelerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve Trakya’nın farklı yerlerinden gelen paydaşlarımız var. Burada oluşacak bir plan Trakya’nın düşüncelerini, isteklerini dile getirecektir. İki Hafta önce Ankara’da Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri toplantısına katıldım. Buradan edindiğim izlenim Bölge Planı hazırlıkları ve katılımcılık konusunda diğer ajanslardan oldukça önde olduğumuzdu. Oluşturduğumuz komisyonların üye sayısı diğer ajanslara göre oldukça fazla, inşallah bunu bölge planına da yansıtacağız. Bu toplantıda söyleyeceğiniz her söz, ortaya koyacağınız her düşünce on yıllık Bölge Planı’nın temeline etki edecektir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyete ve yoğun katılıma teşekkür ederiz. ”

Bu konuşmanın ardından Planlama Birim Başkanı Mehmet Karaman bölgeyi ve potansiyellerini anlatan tanıtıcı bir sunum yaptı. Daha sonra söz alan Planla Birimi Uzmanı Yetki Özer “Bölge Planı nedir? Vizyon ve Değerler Nasıl Belirlenir?” konularına değindi. Özer sunumunda planlamanın ülkemizdeki tarihine vurgu yaptıktan sonra Bölge Planı hazırlıklarının Kalkınma Ajanslarına verilmesi sürecini anlattı. Daha sonra ülkemizde hazırlanan planların hiyerarşisine değinen Özer şunları söyledi:” Bölge Planı tavsiye niteliğinde bir metin değildir. İmar Planları ve Çevre Düzeni Planı üzerindedir ve bunlara yaptırım gücü olan ve bunları doğrudan etkileyen bir plandır. Bölge Planı hazırlanması konusunda ülkemizde son yıllarda meydana gelen zihniyet değişikliği ile birlikte katılımcılık ve yönetişim kavramları önem kazandı. Katılımcılık ilkesinin bir gereği olarak bugün Bölge Planımıza yön verecek vizyon cümlesini belirlemek üzere bir aradayız. Trakya’nın bundan sonraki on yılda nerede olması gerektiğini konuşacağız. Biz bu çalışmayı aslında 1,5 yıldır devam ettiriyoruz. Planın altyapısını oluşturmak üzere farklı çalıştaylar yaptık ve görüşlerinize başvurduk. Çalışmamıza altyapı oluşturması amacıyla yine bazı analizler yaptık ve raporlar hazırladık. Bugün burada belirleyeceğimiz vizyon cümlesi ve önümüzdeki günlerde yapacağımız 16 komisyon toplantısında elde edeceğimiz tüm veriler ile birlikte Bölge Planı Taslağı yazımına geçeceğiz ve oluşacak taslak daha sonra Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra Ankara’ya gidecektir. Burada iki aşamalı bir süreç izlenecek. İlk olarak Bölgesel Gelişme Komitesi’ne gönderilecek olan plan burada bütün bakanlıkların müsteşarlarından oluşan komite tarafından değerlendirilecek. Burada yapılacak değerlendirmeler sırasında ajanslardan bazı düzeltmeler istenecektir. Bu kurulun istediği düzeltmeler yapıldıktan sonra Plan yine aynı kurulun tavsiye raporu ile birlikte Başbakan başkanlığında toplanan ve bakanlardan oluşan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nun önüne gelecektir. Burada plan onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bölgemize yapılacak yatırımlardan başlayarak alınacak kararlara kadar hepsinde Bölge Planı rehber olacaktır. 2014 yılından 2023 yılına kadar Trakya Bölgesi doğasıyla, çevresiyle, insan kaynağıyla, sanayisiyle, sosyal gelişmişliğiyle bu plan çerçevesinde hareket edecektir. “

Toplantının son sunumunu ise Planlama Birimi Uzmanı Necmi Gündüz yaptı. Çalıştayın yöntemi ve çalışma şekli konusunda konuşan Gündüz, Trakya’nın 21 ilçesinde yapılan İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarının da bu sürecin bir parçası olduğuna değindi ve bu çalıştaylarda elde edilen bilgilerin de Bölge Planı hazırlıklarında kullanılacağını belirtti.

Sunumların ardından katılımcılar 12 kişiden oluşan toplam 16 masaya bölündü. Daha sonra katılımcılardan vizyon cümlesinin belirlenmesi için anahtar olacak, sorunlar, beklentiler, potansiyeller, engeller ve değerlerden oluşan ana temalarla ile ilgili beşer cümle belirlenmesi istendi. Belirlenen bu cümlelerden yedi tanesi oylamayla vizyon cümlesini oluşturmak üzere katılımcılara verildi. Her masa kendi vizyon cümlesini belirledi ve bunları organizasyon komitesine verdi. Daha sonra katılımcılar tarafından vizyon cümleleri teker teker oylandı. En çok oyu alan ilk üç cümle değerlendirilmek ve Trakya Bölge Planı vizyonunu oluşturmak üzere kayıt altına alındı. Çalıştay katılımcılarının belirlediği vizyon cümleleri sırasıyla şunlar oldu: 1. "Kentleşme ve altyapı çalışmalarını tamamlamış, kaynaklarını etkin kullanan, çevreye duyarlı, kollektif hareket edebilen bireylere sahip, tarım, hayvancılık ve sanayi alanında planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlayan, Asya ile Avrupa arasında köprü olan markalaşmış bir TRAKYA…" 2. "İnsanı ve üretimi ile çevreye saygılı, sanayisi, tarımı ve turizmi ile planlı gelişmiş, kültürel değerlerini korumuş, öncü ve örnek olan, herkes için sağlıklı, yaşanabilir bir TRAKYA oluşturmak…" 3. "Temiz çevre, modern tarım, güçlü sanayi ve mutlu TRAKYA…" 

Bölge Planı çalışmaları kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı belirlediği 16 tematik alanla ilgili komisyonlar oluşturdu. Konusunda uzman toplam 600 kişiden oluşan bu komisyonlar çalışmalarını Şubat ve Mart aylarında yapacakları toplantılar ile tamamlayacaklar. Komisyonlardan gelen veriler ise Haziran 2013 sonuna kadar yazılacak olan Bölge Planı Taslağı’nda kullanılacak. Ayrıca bu çalışmaya bölge içi ve dışından katkıların yapılabilmesi ve genel iletişimi sağlayabilmek için www.trakya2023.com adlı bir internet sitesi de faaliyete alındı.  

 

DİĞER BAŞLIKLAR

İpsala Pirincinin Kalitesine GüveniyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki beşinci buluşma İpsala ilçesinde oldu. İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarında Sıra Malkara’daydıTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Malkaralılardaydı “Havsa’nın 22 Köyünden 16 Tanesinde 4 Yıldır Doğum Olmuyor”Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki dördüncü buluşma Havsa ilçesinde oldu. 18 Aralık Salı günü gerçekleştirile... Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Çorlulardaydı. Pınarhisarlılar, İlçe Merkezindeki Kamyon Trafiğinden rahatsızTRAKYAKA, İlçe Vizyon Çalıştaylarına Pınarhisar ile Devam Etti.