Tarım Özel İhtisas Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi. - 27.2.2013  

Tarım Özel İhtisas Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi.

Özel İhtisas Komisyonları toplantılarında en fazla talep gören komisyon olma özelliğine sahip olan Tarım Komisyonu çiftçi örgütleri temsilcilerinin, İl Özel İdare üyelerinin, İl Tarım Müdürlükleri temsilcilerinin ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri temsilcilerinin katılımı ile ilk toplantılarını 18-19 Şubat 2013 tarihleri arasında Tekirdağ ilinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir paya sahip olan Trakya Bölgesinin tarım sektörü ile ilgili sorunları ve Trakya tarımı ile ilgili beklentileri katılımcılar tarafından tartışılarak ortaya konuldu.

 

Miras ile bölünme gibi nedenlerle parçalanmış küçük arazilerde tarım yapılması, küçük tarım işletmelerinin tarımdan elde ettiği gelirlerin azalması, tarımsal girdi fiyatlarının yükselmesi, tarımsal üretimde plansızlık nedeni ile üreticinin zarar görmesi, tarımsal üretim alanlarındaki altyapı eksiklikleri katılımcıların üzerine daha çok konuştuğu konular oldu. Trakya tarımının gelişimi için yapılması gerekenler ile ilgili verilen görüşler Trakya Bölgesi çiftçileri arasındaki örgütlenmenin geliştirilmesi ve tarım sektöründeki insan kaynaklarının daha nitelikli hale getirilmesini konularını ön plana çıkarttı. Sulu tarıma geçilmesi ile ilgili gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması, kırsal kesimde nüfusun giderek azalması, tarım sektöründeki genç nüfusun giderek azalması, yeni ürünlerin tarımsal üretime entegre edilmesi ve ürün deseninin geliştirilmesi konuları yine komisyon tarafından tartışılan konular arasında yer aldı.

 

11-12 Mart 2013 tarihlerinde Tarım Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını sürdürecek ve Nisan 2013 sonunda Komisyon raporu kamu oyuna duyurulacaktır.

 

DİĞER BAŞLIKLAR

İpsala Pirincinin Kalitesine GüveniyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki beşinci buluşma İpsala ilçesinde oldu. İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarında Sıra Malkara’daydıTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Malkaralılardaydı “Havsa’nın 22 Köyünden 16 Tanesinde 4 Yıldır Doğum Olmuyor”Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki dördüncü buluşma Havsa ilçesinde oldu. 18 Aralık Salı günü gerçekleştirile... Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Çorlulardaydı. Pınarhisarlılar, İlçe Merkezindeki Kamyon Trafiğinden rahatsızTRAKYAKA, İlçe Vizyon Çalıştaylarına Pınarhisar ile Devam Etti.