Lojistik Master Plan Hazırlıkları Sürüyor - 1.3.2012  

Lojistik Master Plan Hazırlıkları Sürüyor

Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Bölgesi Lojistik Master Planı hazırlıkları çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarını Çorlu’da gerçekleştirdiği Lojistik Çalıştayı ile sürdürdü. 29 Şubat Çarşamba günü 9:30-14:00 saatleri arasında düzenlenen çalıştaya lojistik sektöründen, sivil toplumdan ve çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 100 kişilik bir grup katıldı.
 

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir Lojistik Master Plan hazırlamak üzere yola çıkan Trakya Kalkınma Ajansı, koordinasyon görevi kapsamında ilgili paydaşları Çorlu’da düzenlediği çalıştayda bir araya getirdi. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda Trakya Bölgesi’nin lojistik alandaki potansiyelinin ve ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı çalıştay Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün’ün konuşmasıyla başladı. Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin, rakiplerinden bir adım öne geçebilmek için lojistik faaliyetlere giderek daha fazla önem verdiklerini hatırlatan Üstün, lojistik sektörünün ülke ekonomisinin bir yapıtaşı olarak ön plana çıktığını belirtti. Ajansın Lojistik Master Plan hazırlama çalışmalarına Mayıs 2011 tarihi itibari ile başladığını belirten Genel Sekreter Üstün, plan hazırlama sürecinin İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Erdal rehberliğinde yürütüldüğünü ifade ettiği konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
 

‘‘Lojistik master plan çok ayaklı bir çalışma olup ilk aşamada Bölgedeki Lojistik sektörünün mevcut durumu ve ihtiyaç analizi gerçekleştirilmektedir. Ajansımız koordinasyonunda bölgemizde lojistik sektörüne yön vermek üzere bir Lojistik Platformu oluşturulmuştur. Platform ilk toplantısını bu çalıştayda gerçekleştirmektedir. Planlama süreci sonrasında da oluşturulmuş olan platformun yürütülecek çalışmaların izleme ve değerlendirmelerini yapacak bir kurul olarak faaliyet göstermesi beklenmektedir. Tüm süreçlerin tamamlanmasıyla oluşacak plan bir lojistik üs olma potansiyeli taşıyan bölgemizin bu hedefe ulaşmasında yol haritası görevi üstlenecektir.’’
 

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Gökay Üstün’ün ardından kürsüye gelen İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Erdal, katılımcılara Trakya Bölgesi Lojistik Master Planının süreçleri hakkında bilgiler verdi. Hazırlıklar kapsamında ilk olarak bölgedeki yük trafiğini, lojistik açıdan ihtiyaçları ve geleceğe yönelik beklentileri tespit etmek üzere bir anket çalışması yapıldığından bahseden Erdal, ülkemizin önde gelen lojistik sektör temsilcileri ile bir odak grup toplantısı yapıldığını söyledi. Murat Erdal’ın bilgilendirmesinin akabinde katılımcılar gruplar halinde bölgenin lojistik alanındaki avantajları, fırsatları ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Çalıştay, kara, hava, deniz ve demiryolu altyapısına yönelik ihtiyaçların ve önerilerin görüşülmesi ile Trakya’da lojistik merkezlere ihtiyaç olup olmadığı ve eğer böyle bir ihtiyaç varsa bu merkezlerin fonksiyonlarının neler olması gerektiği hususundaki konuşmalarla devam etti. Lojistik çalıştayı, katılımcıların mevcut ve yapılmakta olan limanların bölgedeki lojistik sektörünü nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmeleri ve bölgede lojistiği etkileyen unsurlarla ilgili sorulara elektronik ortamda verdikleri yanıtlarla son buldu.
 

Trakya Bölgesi Lojistik Master Planına ait taslağın Mayıs ayı içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulması ve bunun akabinde yapılacak düzenlemeden sonra son halini alarak kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Hazırlanacak planın bölgedeki lojistik sektörüne üst ölçekli bir yapıda stratejiler geliştirmesi, bundan sonraki süreçte ise mikro boyuttaki alanlarda özel araştırma-geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesine aracı olması hedefleniyor.

DİĞER BAŞLIKLAR

İpsala Pirincinin Kalitesine GüveniyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki beşinci buluşma İpsala ilçesinde oldu. İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarında Sıra Malkara’daydıTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Malkaralılardaydı “Havsa’nın 22 Köyünden 16 Tanesinde 4 Yıldır Doğum Olmuyor”Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki dördüncü buluşma Havsa ilçesinde oldu. 18 Aralık Salı günü gerçekleştirile... Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Çorlulardaydı. Pınarhisarlılar, İlçe Merkezindeki Kamyon Trafiğinden rahatsızTRAKYAKA, İlçe Vizyon Çalıştaylarına Pınarhisar ile Devam Etti.