Kooperatifçilik Çalıştayı Tekirdağ´da yapıldı - 31.5.2016  

Kooperatifçilik Çalıştayı Tekirdağ´da yapıldı

 

Bildiğiniz üzere kooperatif, Anadolu’da yaygın olarak başvurulan imece usulünün kurumlaşmış şeklidir. Kooperatif anlayışının yerleşmesinde, tarihi öneme sahip Lonca ve Ahilik yapılanmalarının zihinsel arka planları etkili olmuştur. Kooperatifçiliğin yaygınlaşmasıyla birlik ve beraber hareket etme durumunda, toplumsal karlılığın daha fazla sağlandığı görülmüştür.  Bu noktada atalarımızın sözünü de hatırlatmak isterim “Birlikten kuvvet doğar”. Birlikte hareket ettiğimizde her türlü sorunun daha kolay çözüleceği, hedeflere hızlıca erişilebileceği aşikârdır.

Bugün burada düzenlediğimiz çalıştayda deneyimlerimizi paylaşacağız. Kooperatifçilikte uygulanabilir örnekler, zorluklar ve çözüm önerilerini bir sonuç raporu haline getirip, ilgili kurum ve kuruluşlara göndererek Bölge genelinde dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

Sözlerime son verirken çalıştayımızın çok verimli geçmesini diler, katılım ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunarım.”

İki bölüm halinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk bölümünde sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda Marmara Birlik’ten Özgür Ateş, Bademli Kooperatifi’nden Ziraat Mühendisi Ersin Baş ve Tire Süt Birliği’nden Üretim Müdürü Fatih Karataş kooperatiflerinin geçirdikleri süreçleri anlatarak deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise Trakya kooperatifçiliğinin güçlü ve zayıf yönleri ele alındı. Çalıştayda Türkiye’nin kooperatifçilik konusunda güçlü bir alt yapısı olması ve köklü bir deneyime sahip olmasının güçlün yanlarından olduğuna vurgu yapılırken, kooperatiflerin az üyeli ve küçük bir yapıya sahip olmalarının da zayıf yan olduğu belirtildi.  Zayıf yanlara ayrıca ortak iş yapma kültürünün eksikliği, kişilerin birbirine güven duymaması gibi yanlar da eklendi.   

Son yıllarda ab ve diğer uluslararası kuruluşların kooperatifler yolu ile kalkınma modeline duydukları ilginin artarak devam etmesi ve proje bazında kaynak sağlaması, uluslararası alanda birim kooperatifler arasında işbirliğinin artması,  toplumun eğitim düzeyinin yükselmesinin “bilinçli ve sağlıklı” kooperatifleşmeye kazandıracağı  ivme, üretim, haberleşme ve bilişim teknolojilerinin giderek gelişmesi de fırsatlar olarak sıralandı.   

Tehditlere sıralanırken de kooperatiflere yönelik devlet desteklerinin giderek azalması, ilgili Bakanlıklar dışında kalan kamu kurumlarında kooperatifçiliğin gelişimi ile ilgili yapılan çalışmaların yetersizliği öne çıktı.

Trakya Kalkınma Ajansı önümüzdeki günlerde deneyimler, uygulanabilir örnekler, zorluklar ve çözüm önerilerini bir sonuç raporu haline getirip, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacak.

DİĞER BAŞLIKLAR

İpsala Pirincinin Kalitesine GüveniyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki beşinci buluşma İpsala ilçesinde oldu. İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarında Sıra Malkara’daydıTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Malkaralılardaydı “Havsa’nın 22 Köyünden 16 Tanesinde 4 Yıldır Doğum Olmuyor”Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki dördüncü buluşma Havsa ilçesinde oldu. 18 Aralık Salı günü gerçekleştirile... Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Çorlulardaydı. Pınarhisarlılar, İlçe Merkezindeki Kamyon Trafiğinden rahatsızTRAKYAKA, İlçe Vizyon Çalıştaylarına Pınarhisar ile Devam Etti.