Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyor - 16.11.2012  

Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyor

Çorlu belediye Meclis Salonunda yapılan çalıştayda, TRAKYAKA Genel sekreteri Mehmet Gökay Üstün kısa bir konuşma yaptı. Üstün konuşmasında Çorlu’nun önümüzdeki 10 yıllık dönemde kendini nerede görmek istediğine karar vermesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Karaman’ın Ajans hakkındaki kısa sunumu ve çalıştayın yapılış amacına ilişkin konuşması gerçekleşti.
 

Çalıştayın yönteminin açıklanmasını takiben ilk olarak Çorlu’nun yeri ve potansiyelleri tartışmaya açıldı. Çalıştayın moderatörü bu noktada katılımcılardan konuya bölgesel ve yerel bir bakış açısıyla yaklaşmasını istedi. Özellikle Marmara’ya yapılacak yollarla bölgeye bir altın bilezik geçirileceği ve Çorlu’nun bu bileziğin kritik bir noktasında bulunduğu belirtildi. Bu bilezik ile İzmir- İstanbul otobanı ve Çanakkale Boğazı geçişi ile birlikte tüm Marmara’nın çevresinin 4 saatte geçilebileceğine dikkat çekildi. Katılımcılar bu bağlantıların Çorlu ve Trakya için çarpan etkisi yapacağını düşündüklerini söylediler. İlçenin sorunlarının konuşulduğu kısımda ise ilçenin İstanbul’a yakın olmasının avantajları olduğu gibi, bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğine vurgu yapıldı. Yoğun göçün kentin hızla genişlemesine neden olduğunu vurgulayan katılımcılar, plansız sanayileşme sonucu tarım alanlarının daraldığını ve suların kirlendiğini belirtilerken, trafiğin kimi zaman İstanbul’u aratmadığını da sözlerine eklediler. Çorluların belirlediği diğer sorunlar da şunlar oldu; altyapı eksikleri, okul sayısının yetersizliği, plansız sanayileşme, ulaşım sorunları ve raylı sistemin olmaması, Çorlululuk bilincinin olmaması ve yeni değerlere ihtiyaç olması.      
 

Çorlu’nun kalkınma açısından sahip olduğu fırsatların, güçlü yanların görüşüldüğü bölümde ise sanayinin Çorlu için bir gereklilik olduğu konusunda uzlaşıldı. Özellikle katma değer yaratan, kirletmeyen bir sanayinin Çorlu ve çevresi için bir ihtiyaç olduğu katılımcılar tarafından vurgulandı. Sanayinin Islah OSB’ler ve diğer organize sanayi bölgeleri ile sınırlanması gerektiği, bu bölgelerin alt yapısının şimdiden hazırlanmasının bu bölgeleri daha cazip hale getireceği belirtildi. Mesleki eğitim ihtiyacının bölgenin şartlarına göre düzenlenmesini isteyen katılımcılar, bu konuda hem çalışan kesimin hem de işveren kesiminin taleplerinin kesiştiğine dikkat çektiler. İlçede bulunan fakültelerin sanayi ile işbirliği yapmasının ve sanayinin beklentilerine uygun projelerde ortaklık yapmasının önemine vurgu yapıldı. Çorlu’nun güçlü yanlarından birinin de yedi bölgeden göç etmiş insanların bir arada yaşaması ve birbirlerini anlayabilmesi olarak gösterildi.           
 

Çorlu İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştayı, paydaşların kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerden beklentilerinin alınmasıyla devam etti. Çorlulular özellikle kamudan planlama çalışmalarının titizlikle yürütülmesi konusunda bir beklentilerinin olduğunu ifade ettiler. Çalıştayın bu bölümünde tüm katılımcıların ortak beklentisinin ise ilçeye daha fazla alt yapı yatırımı yapılması yönünde olduğu belirlendi. Çalıştay, bölgesel kalkınma önceliklerinin tespiti amacıyla hazırlanan tematik alan oylamasıyla sürdü. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin oluşturulmasında kullanılacak olan verilerin toplanması amacıyla yapılan elektronik oylamanın sonunda bölge için önemli görülen alanlar sırasıyla şöyle oluştu: tarım, lojistik, eğitim, sağlık, altyapı, yeşil büyüme ve çevre politikaları. Oylamanın ardından ikinci oturuma geçildi. İlk oturumda ortaya konan fırsatların plan ve projeler çerçevesinde ne şekilde değerlendirilebileceğinin gruplar halinde masaya yatırıldığı ikinci oturumun akabinde sona eren çalıştaya dair raporun kısa süre içerisinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

DİĞER BAŞLIKLAR

İpsala Pirincinin Kalitesine GüveniyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki beşinci buluşma İpsala ilçesinde oldu. İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarında Sıra Malkara’daydıTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Malkaralılardaydı “Havsa’nın 22 Köyünden 16 Tanesinde 4 Yıldır Doğum Olmuyor”Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki dördüncü buluşma Havsa ilçesinde oldu. 18 Aralık Salı günü gerçekleştirile... Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Çorlulardaydı. Pınarhisarlılar, İlçe Merkezindeki Kamyon Trafiğinden rahatsızTRAKYAKA, İlçe Vizyon Çalıştaylarına Pınarhisar ile Devam Etti.