Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) - 5.9.2013  

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)
Kalkınma Bakanlığı koordinesinde hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Strateji belgesine www.bgus.gov.tr adresinden ulaşılabilemektedir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)
 
 
Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasında uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanmaktadır.
 
BGUS, merkezi ve yerel düzeydeki kamu idarelerinin, üniversitelerin ve kalkınma ajanslarının bölgesel gelişmeyi ilgilendiren çalışmalarında esas alınır. Meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün çalışmalarında ise yol gösterici nitelik taşımaktadır.
 
      İlkeler
 
Bölgesel gelişme politikalarının tespiti ve yönetilmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınacaktır:
  • Ulusal önceliklere uyum ve tamamlayıcılık
  • Kalkınmada fırsat eşitliğinin sağlanması
  • Sürdürülebilirlik
  • Verimlilik
  • Katılımcılık, işbirliği ve ortaklık
  • Çok düzeyli yönetişim
  • Yerellik ve yerindenlik

      Plan ve Programlarda BGUS

Dokuzuncu Kalkınma Planı başta olmak üzere, Orta Vadeli Programlarda ve Yıllık Programlarda bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik ve hedefleri belirlemek, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinin (BGUS) hazırlanması hususu yer almaktadır. BGUS Onuncu Kalkınma Planı “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” önceliği altında yer alan ana politikalar etrafında geliştirilmiştir.

DİĞER BAŞLIKLAR

İpsala Pirincinin Kalitesine GüveniyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki beşinci buluşma İpsala ilçesinde oldu. İlçe Vizyon Geliştirme Çalıştaylarında Sıra Malkara’daydıTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Malkaralılardaydı “Havsa’nın 22 Köyünden 16 Tanesinde 4 Yıldır Doğum Olmuyor”Trakya Kalkınma Ajansı’nın ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri ile birlikte düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarının Edirne ayağındaki dördüncü buluşma Havsa ilçesinde oldu. 18 Aralık Salı günü gerçekleştirile... Çorlu Katma Değeri Yüksek, Kirletmeyen Sanayi İstiyorTrakya Kalkınma Ajansı’nın 2013-2018 Bölge Planına ve üst planlara veri olması amacıyla düzenlediği ilçe vizyon geliştirme çalıştaylarında söz bu kez Çorlulardaydı. Pınarhisarlılar, İlçe Merkezindeki Kamyon Trafiğinden rahatsızTRAKYAKA, İlçe Vizyon Çalıştaylarına Pınarhisar ile Devam Etti.